"Sa serbisyong totoo at makatao, Bidang Imusenyo ang panalo"